Kỳ họp thứ năm HĐND xã Gia Sinh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng ngày 08/7/2022, Hội đồng nhân dân xã Gia Sinh tổ chức kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp các đồng chí trong BTV Đảng ủy; các đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự kỳ họp còn có các ông bà trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, Hiệu trưởng các nhà trường, trạm y tế, Giám đốc HĐQT các HTX; Các cán bộ bán chuyên trách xã. 

     Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo của UBND xã Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo quyết toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2021; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo của HĐND xã về hoạt động của Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và trả lời, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND xã. Hoạt động giám sát 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND xã và các tờ trình của HĐND, UBND xã trình tại kỳ họp

     Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, HĐND, UBND, BCH Đảng bộ xã, sự giám sát của HĐND, việc tổ chức điều hành của UBND xã, sự phối hợp giữa chính quyền với UBMTTQ, các ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã, tình hình kinh tế, văn hoá, ANCT, Trật tự ATXH trên địa bàn cơ bản đảm bảo, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm theo chương trình công tác năm 2022. Tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thực hiện các giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy trong các lĩnh vực để điều hành các giải pháp thực hiện nhiệm vụ, góp phần cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

     Tại kỳ họp đã có 3 đại biểu HĐND đại diện cho các tổ phát biểu ý kiến thảo luận tập trung vào các vấn đề: Công tác giải quyết các tồn tại về đất đai, đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa, xây dựng NTM, đảm bảo vệ sinh môi trường và đường điện dân sinh.Ông Trần Trung Tuyến  – Huyện ủy viên, PBT Đảng ủy, CT UBND xã đã tiếp thu và giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền và tiếp tục đề nghị đến các đơn vị, cấp có thẩm quyền xem xét, khắc phục, giải quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền để xem xét, khắc phục giải quyết trong thời gian tới..

     Bế mạc kỳ họp đồng chí Lê Tiên Phong - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã đề nghị: UBND xã, các ngành, các cơ sở thôn xóm cần có các giải pháp, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 mà Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND xã thông qua. UBND xã tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành hoạt động và có các giải pháp hữu hiệu quan tâm tháo gỡ khó khăn và kiến nghị của cử tri nhân dân. Sau kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND xã báo cáo kịp thời kết quả kỳ họp đến cử tri và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, tăng cường công tác giám sát và đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị của công dân, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

     Sau 1/2 ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ năm, HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập