Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai ( sửa đổi)

Sáng ngày 23 tháng 2 năm 2023, UBND xã Gia Sinh phối hợp với HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Sinh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng chí Phạm Hồng Hà - Phó chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiên Phong - Phó bí thư thường trực đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Hồng Hà - Phó chủ tịch UBND xã; đồng chí Trần Văn Trung - Phó chủ tịch UBND xã cùng các cán bộ, công chức, bí thư, xóm trưởng 11 xóm xã Gia Sinh.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này gồm 16 chương và 236 điều, Luật Đất đai khẳng định Nhà nước là đại diện chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai.

Dự thảo cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai. Các trường hợp thu hồi đất và căn cứ thu hồi đất được quy định cụ thể, trong đó có các trường hợp: thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế- xã hội nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai trên thục tế, đồng thời khắc phục tình trạng tùy tiện trong thu hồi đất.

Hội nghị tập trung lấy ý kiến toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). 

Trong đó, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Phát triển quỹ đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Hộ gia đình sử dụng đất…

Đối với các tầng lớp nhân dân, tìm hiểu về các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, như: Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Còn đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác, tập trung nghiên cứu về các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất; Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Đồng chí Lê Tiên Phong - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã phát biểu tại hội nghị

Nhóm đối tượng là các cơ quan nhà Nước ở địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, thực hiện thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm;  Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai…

Dự án xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) có vai trò quan trọng và phức tạp, chính vì thế việc xin ý kiến rộng rãi của toàn dân là việc làm hết sức cần thiết.

Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là cách làm dân chủ, thể hiện quyền và vai trò làm chủ của nhân dân, là công việc hệ trọng cần sự tham gia rộng khắp và thực chất của tất cả các tầng lớp nhân dân. 

Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi người dân trong tỉnh hiểu và tham gia đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có vai trò quan trọng.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập