Hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023

Thường trực Đảng ủy xã Gia Sinh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023  

Sáng ngày 03/4, Thường trực Đảng ủy xã Gia Sinh tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Quý I, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Đồng chí Trần Lê Hoàn, Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị; dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Thường trực HĐND xã, Lãnh đạo UBND xã; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các ban, ngành, đoàn thể; các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc, Trưởng xóm trong xã.

Sau khi nghe đồng chí Lê Tiên Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ Quý I và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2023, hội nghị đã nghe các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã, các ban, ngành, các chi bộ trực thuộc làm rõ kết quả đã đạt được, theo đó: Trong quý I năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện và chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh uỷ “giữ vững kỷ cương; tăng cường trách nhiệm; đổi mới, sáng tạo; hiệu quả, thực chất” tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, cơ sở xóm triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần rút kinh nghiệm, khắc phục trong thời gian tới đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền nhất là người đứng đầu ở một số cơ quan, ban, ngành, cơ sở xóm chưa thực sự sâu sát, quyết liệt; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; sự phối, kết hợp giữa các ban, ngành, các xóm  trong việc xem xét, tham mưu, giải quyết nhiệm vụ được giao có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Một số chi bộ việc lãnh đạo, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của cấp trên còn chậm; công tác bồi dưỡng nguồn kết nạp đảng viên gặp khó khăn, chưa được quan tâm đúng mức.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các Chi bộ trực thuộc cần tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với hệ thống chính trị; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; tiếp tục bám sát và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả chủ đề công tác năm 2023, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2023, đó là:

- Về lãnh đạo xây dựng hệ thống chính trị: Tăng cường sự lãnh đạo của đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trong thực thi công vụ, nhiệm vụ; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã, khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Chú trọng công tác phát triển đảng viên; tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, 2021- 2026; nhiệm kỳ 2025- 2030, 2026- 203; triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023; thường xuyên nắm bắt diến biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã.

- Về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội: Tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo kế hoạch, nhất là: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch; chủ động xây dựng phương án PCTT&TKCN năm 2023 trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định, đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra; Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đảm bảo nguồn thu phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động, dịch vụ văn hóa, du lịch; làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chế độ chính sách, nhất là đối với người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh; công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định./.

 

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập