Đảng ủy xã Gia Sinh tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Sáng  ngày 12/01/2024, Đảng ủy xã Gia Sinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Bình,  UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Trần Lê Hoàn, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã.

  

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm; hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định; dịch vụ, du lịch tiếp tục có bước phát triển mạnh; công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được tập trung chỉ đạo và hoàn thành kế hoạch đề ra; quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường; an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động văn hóa - xã hội có tiến bộ; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực

 Công tác tổ chức, cán bộ: Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy quản lý. Bố sung, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, công tác đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm chỉ đạo. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ, tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 30 đồng chí đảng viên, kết nạp 09 quần chúng ưu tú vào đảng (hoàn thành chỉ tiêu năm 2023). Ban Thường vụ Đảng uỷ đã cử 01 đồng chí đi học Trung cấp LLCT hệ tập trung, 01 đồng chí đi học lớp Sơ cấp LLCT, 15 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới, 09 đồng chí đi học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng; hơn 40 lượt cán bộ đi tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2023 được triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ xã có 382 đồng chí, trong đó: Miễn đánh giá 59 đồng chí, chưa đánh giá 08 đồng chí, đã đánh giá 315 đồng chí. Kết quả: Về xếp loại tổ chức đảng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 03 chi bộ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 06 chi bộ; hoàn thành tốt nhiệm vụ 06 chi bộ. Về  xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 49 đồng chí; hoàn thành tốt nhiệm vụ 229 đồng chí; hoàn thành nhiệm vụ 35 đồng chí; không hoàn thành nhiệm vụ: 02 đồng chí. Đảng bộ xã được đánh giá, xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong phát triển kinh tế, Vụ Đông Xuân năm 2022-2023 toàn xã gieo cấy 226.7 ha năng xuất bình quân đạt 55,55tạ/ha, sản lượng cây lúa đạt 1.284 tấn; diện tích cây Ngô 2 vụ là 20 ha năng xuất bình quân đạt 47,22tạ/ha, sản lượng đạt 94.44tấn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2023 ước đạt 23.7 tỷ đồng, bằng 99.4% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 ước thực hiện 23.7 tỷ đồng, bằng 99.4% dự toán cơ bản đảm bảo các hoạt động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" phát triển mạnh. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, chất lượng đại trà từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2023, công tác khám sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 được thực hiện nghiêm túc. 

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Đảng bộ xã Gia Sinh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ và phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2024.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận của các đại biểu đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiệu quả cao.

anh tin bai

Đồng chí Đặng Thanh Bình - UVBTV Huyện ủy - Trưởng ban dân vận huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên , nhân dân trong xã đạt được trong năm 2024. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đã đề ra năm 2024, đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện ủy và vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đẩy mạnh củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

anh tin bai

Đồng chí Lê Tiên Phong - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

 
anh tin bai

Đồng chí Trần Lê Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã trao bằng khen cho các tập thể chi bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Gia Sinh đã trao tặng giấy khen cho các tập thể Chi bộ và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập