Đảng ủy xã Gia Sinh tổng kết công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Sáng  ngày 30/12/2022, Đảng ủy xã Gia Sinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Bình,  UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Trần Lê Hoàn, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ xã.

Năm 2022, mặc dù trong những tháng đầu năm bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19, xong Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh và công tác phòng, chống dịch. Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, quán triệt, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong Đảng; chú trọng việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành; chỉ đạo HĐND, UBND xã cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các Kế hoạch, Chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đ/c Trần Lê Hoàn - Bí thư Đảng ủy xã trao tặng giấy khen cho các đảng viên xuất sắc năm 2022

Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đảng viên và quần chúng Nhân dân; gắn việc học tập với việc phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo các Chi bộ cơ sở tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025; chỉ đạo công tác bầu cử trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022 - 2024. Trong năm, Đảng bộ xã đã kết nạp được 8 đảng viên (hoàn thành chỉ tiêu được giao), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 383 đồng chí.

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2022 được triển khai nghiêm túc. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ xã có 384 đồng chí, trong đó: Miễn đánh giá 62 đồng chí, đã đánh giá 317 đồng chí, chưa đánh giá 05 đồng chí. Kết quả: Về xếp loại  tổ chức đảng: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 chi bộ; hoàn thành tốt nhiệm vụ 11 chi bộ; hoàn thành nhiệm vụ 02 chi bộ. Về  xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 49 đồng chí; hoàn thành tốt nhiệm vụ 222 đồng chí; hoàn thành nhiệm vụ 44 đồng chí; không hoàn thành nhiệm vụ: 02 đồng chí.

Đ/c Lê Tiên Phong - Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã trao tặng giấy khen cho các đảng viên xuất sắc năm 2022

Trong phát triển kinh tế, Nhân dân gieo trồng trên 321 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm 68.562 con; diện tích nuôi trồng thủy sản  183 ha. Ngành nghề dịch vụ trong xã tiếp tục phát triển, thu hút và giải quyết việc làm thường xuyên hàng trăm lao động có thêm thu nhập, mang lại ổn định. Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 64,76 triệu đồng/ người/ năm.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Xã đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh" phát triển mạnh. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến, chất lượng đại trà từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được đảm bảo; các chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng.

Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hoàn thành 100% chỉ tiêu năm 2022, công tác khám sơ tuyển và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được thực hiện nghiêm túc.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng bộ xã đã được Huyện uỷ đánh giá, xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đảng bộ xã Gia Sinh tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, duy trì tốt nề nếp sinh hoạt Chi bộ và phát triển đảng viên mới; giữ gìn đoàn kết nội bộ, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

Tại Hội nghị, các ý kiến tham luận của các đại biểu đều thể hiện nhất trí cao với bản Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Với tinh thần dân chủ, khách quan, các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu ra một số vấn đề còn tồn tại hiện nay trong Đảng bộ, đề xuất những giải pháp cụ thể để công tác lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới ngày càng sâu sát, thiết thực, hiệu quả cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên , nhan dân xtrong xã đạt được trong năm 2022. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung đã đề ra năm 2023, đồng chí Trưởng ban Dân vận Huyện ủy đề nghị Đảng ủy xã cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện ủy và vận dụng linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Đẩy mạnh củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy xã Gia Sinh đã trao tặng giấy khen cho các tập thể Chi bộ và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

  • Từ khóa :
BẢN ĐỒ TP NINH BÌNH

Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập